Kořenice
Obec Kořenice

Historie

První zpráva o obci  Kořenice je  z roku 1358. Počátkem 16. století náležely Kořenice s Hlízovem Ažbětě, dceři Řehoře, kráječe sukna z Kutné Hory. Roku 1545 se dostaly do držení Václava Popela z Vesce, roku 1588 Jiřímu Voděradskému z Hrušova, který koupil nejen Kořenice, ale i sousední Ratboř a spojil obě v jeden statek. Vesnice zůstala u panství Ratboř až do roku 1848.

O obci Chotouchov je první zpráva z roku 1398. Do roku 1437 ji zapsal císař Zikmund husitskému knězi Bedřichu ze Strážnice k panství kolínskému. Počátkem 15. století byla v Chotouchově postavena tvrz. Kocem roku 1520 se dostala ves do držení Nyklásků ze Žitenic, kteří ji vlastnili po celé 16. století. Roku 1629 koupil ves Jan de Witte z Lilienthalu, který ji připojil k panství Červené Pečky. Roku 1713 přešla do držení hraběte Bredy. V roce 1757 ji koupil Jan Vražda z Kunvaldu, který ji připojil k Červenému Hrádku, kde zůstala až do poloviny 17. století.

Obec Pučery byla do roku 1421 majetkem sázavského kláštera. Roku 1437 ji zapsal císař Zikmund vladykovi Zachařovi z Řeneč. V roce 1545 se ves dostala do držení rodu Myšků ze Žlunic, který ji držel do roku 1623. Tehdy ji koupil Václav Vchynský ze Vchynic současně s Červeným Hrádkem. Roku 1677 se dostaly Pučery do držení Adolfa Vratislava ze Šternberka, který ji připojil k zásmuckému panství.

 

Mobilní aplikace

appGoogle playapp

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

 

Rozpočet

Interaktivní mapa

 

Mapa